Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Islámský stát je nebezpečný? Husité byli mnohem horší

12. 06. 2015 6:15:15
"Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou." Mistr Jan Hus

I nastal čas vzpomínky smrti mistra Jana Husa a to významné. Šestisetleté. Už to samo o sobě vypovídá o tom, že Jan Hus, upálený po kostnickém koncilu na hranici, svým významem mnohonásobně překročil svoji dobu, což je na druhou stranu zase důvod, proč se jej v novodobých dějinách zmocňují zločinci, lumpové či darebáci všeho druhu a zaštiťují se jím tak, aby za jeho jménem a obětí nejvyšší, ukryli svou lež, zločiny a krádeže, či vraždy, což je však velkých duchům v našich zeměpisných šířkách a délkách snad již osudem. Že Karle Kryle, který jsi rovněž na nebesích?

Jan Hus, jakkoli by jeho odkaz snad sváděl k demytizaci, byl opravdu velkou postavou v našich dějinách, byť fyzicky byl pravým opakem jeho zpodobnění ve filmech řemeslně zručného filmového prostituta Vávry, neboť byl malý, obézní a měl rád ženy.

Což jej ovšem v mých očích zlidšťuje a staví na zem tak, abych se zde s ním potkal i já a je to vlastně zároveň i jediná demytizace, která má v jeho případě smysl, neboť slouží tomu čemu on sám – pravdě.

Rovněž jsou zcela zásadní i jeho zásluhy o český jazyk, který zbavil spřežek dosud užívaných našimi polskými bratry a je tvůrcem elegantního řešení spočívajícího v existenci háčků a čárek, za jejichž dosavadní užívání v jazyku českém vděčíme tomu, že nás Rakousko-Uhersko nepřenechalo pruským protestantům, ale bojovalo za nás, ale to je již námět na nějaký další článek.

V čem ale - a to pro mnohé čtenáře nepochybně velmi překvapivě - Jan Hus nebyl originálem, ale pouhým epigonem, tedy následovníkem, byla jeho pravda, za kterou podstoupil dobrovolně mučednickou smrt v plamenech.

Jan Hus totiž k učení o úpadku a nápravě církve svaté, jejímž vystudovaným a věrným synem byl, nedospěl vlastní myšlenkovou úvahou, nýbrž studiem spisů anglického teologa Johna Viklefa, jehož spisy o zkaženosti církve, byly v rámci multikulturní výměny dováženy i do království českého, zde překládány, čteny a široce komunikovány na univerzitní půdě.

Neboť dcera Karla IV., Anna Lucemburská, pojala za chotě anglického krále Richarda II., což bylo příčinou oněch vzájemných kontaktů mezi Čechami a Británií, protože mnoho studentů z Čech, dostalo stipendium ke studiím na univerzitě v Oxfordu.

Z čehož plyne, což si neodpustím podotknout, že jsme historicky a kulturně spřízněni nikoliv s Kumány, Tatary a Mongoly, či jinými obyvateli ruských stepí, ale s Lucemburky, Francouzi, Angličany, Němci, Rakušany a Poláky, neboť naši panovníci pocházeli právě z těchto zemí. Ale pojďme zpět k nebohému Janu Husovi.

"Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu zvikleš!" pronesl jednoho dne mistr Jan, sám doposud užívající odpustků, když o jeho sexuální nevázanosti šlo a o jeho dalším osudu bylo rozhodnuto.

Jan Hus, rektor Univerzity pražské, kterou kázal založit císař Karel IV., což rovněž vypovídá o tom, že pokrok, vědomosti, vzdělanost a kultura k nám přišly ze zemí západní Evropy a nikoliv od Kolína, nebo Uralu, tak nastoupil svoji cestu mající dle jeho soudu napravit církev.

Protože tehdejší církev nacházející se v papežském schizmatu, byla institucí s sebou nesoucí ohromnou světskou moc spojenou s ještě větším bohatstvím, kteréžto atributy byly udržovány za pomocí násilí vrcholného středověku a tak Jan Hus velmi vrzy narazil.

Neboť měl, pokud šlo o jeho kritiku tehdejších církevních poměrů, samozřejmě pravdu.

Až potud, včetně jeho smrti, což byla cena za pravdu, byť by se v mnohém mýlil, jsem s Janem Husem samotným zajedno.

Ovšem co následovalo potom lze nazvat slovem jediným – otevřely se brány pekelné.

Husité, jak se jeho přívrženci nazývali, rozpoutali bezuzdné násilí, pustošení, ničení a běsnění poznamenané očekáváním konce světa, které rozdmýchávali potulní kazatelé a náboženští šílenci, jež nejenom, že můžeme srovnat se současným islámským státem, ale které je ve svém rozsahu, bestialitách a následcích mnohonásobně předčilo a jen samotné vyčíslení toho, jaké poklady a památky v té době vzaly za své, by si vyžádalo knihy, nikoliv blogu.

Masová vyvražďování ač skutečných, či domnělých jinověrců jejich upalováním zaživa, a to jak žen i dětí, vláda obecné hrůzovlády mající podobu nejen v teroru proti těm, kdož se ocitli v jejich moci, ale i v příkazech toho, že ženy směly ven vycházet jen v čádorech a burkách zahalujících je od hlavy až k patě a pronásledování náboženské policie na základě udání všudypřítomných špiclů, jakoby předznamenávaly dobu nedávno minulou, kdy byly stejně nemilosrdnou mocí umučeny k smrti miliony lidských bytostí jen proto, že byly stejně nenávistnou ideologií uzurpující si veškerou moc rovněž označeny za nepřátele.

„Nešlechetné ženy táborské spáchaly v Chomutově strašný zločin, neboť vyvedly z města ženy a panny, oplakávající své muže a rodiče, pobraly jim peníze i jiné věci a zavřevše je do jedné viničné boudy, zahubily je plameny. V Prachaticích zase ukrutně zhubila ruka táborská po ulicích sto třicet pět lidí, ubivši je cepy a mečem jako vepře a osmdesát pět jich zavřeli v kostelní sakristii, zapálili sudy a slámu a beze všeho milosrdenství ty lidí upálili," píše autor kroniky Vavřinec z Březové.

Tolik úryvek z tehdejší kroniky o činech husitů, jejichž řádění nás uvrhlo na několik set let do mezinárodně politické izolace, způsobilo naprostý ekonomický rozvrat království českého, stálo nespočet životů a kteréžto násilí bylo rozšiřováno za pomoci teroristických výbojů do okolních zemí nazývaných spanilé jízdy, naprosto totožně jak to má v popisu práce agresivní verze islámu, který má být šířen ohněm a mečem.

Myslím si, že vyvěšení oněch husitských fáborů se znakem připomínajícím snídani s vejcem na hniličku, je ostudnou oslavou těch nejpříšernějších hrůz, které někteří naši předkové rozpoutali, násilím šířili a dodnes jej bůhvíproč opěvujeme, je v naprostém rozporu s poselstvím mistra Jana Husa.

Už jen proto, že ti kteří ony vlajky náboženského teroru vyvěšují jsou profesionálními lháři a tudíž by je mistr Jan po právu spral úplně stejně, jako tehdejší vyžírky, vepře a vši parazitující v kožichu církve svaté, kterou Jan Hus neměl v úmyslu zničit, nýbrž napravit.

Ostatně, ale pokud bys milý čtenáři pochyboval a domníval se, že tě snad tahám za nohu, nejlépe bude, když pohlédneš na naši zemi a zapřemítáš, kdepak je nějaká ta kulturní nebo duchovní památka, významem srovnatelná třeba s katedrálou Svatého Víta, kterou nám zde husité zanechali a odpovíš si na tuto otázku sám.

Že o takové nevíš?

Já taky ne.

To proto, že teroristé a to jak ti středověcí, tak ti současní, ani nestaví, ani netvoří - stačí pohlédnout na islámský stát a starověké památky, které se ocitly v jeho moci, aby ti bylo jasno o čem, že to ten Václavek hovoří.

„Začali rozumně a pěkně válku pro krev Kristovu a již pak na konci stálo lakomství, lotrovství a ukrutenství, nenávist a krádeže. Co zahynulo lidí těchto let mečem, co morem a hladem. Nejprve trpěli sedláčkové, ale již všechno království trpí, pro hubení země bude za malý čas hlad. Knihy pryč se berou, neboť duchové bludní praví, že knihy jsou k ničemu, ani Písmo, pálí je a trhají, nebo prodávají cizozemcům.“ husitský knězJakoubek ze Stříbra o svých...

A tak mi nezbývá, než si položit otázku závěrečnou.

A to společnou.

Kdyby ses mistře Jene narodil o několik set let později, kde by tě zabili?

V nacistické Osvětimi, nebo po válce v komunistickém Jáchymově nebo na pankrácké šibenici?

Nebo by tě dnes za tvá slova soudili jako pana Smetanu?

Naštěstí se dnes neupaluje.

Tedy pokud nehovoříme o pravdě.

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...“ (Jan Hus, Výklad viery 1412)

Miroslav Václavek

Šumperk

Autor: Miroslav Václavek | pátek 12.6.2015 6:15 | karma článku: 37.11 | přečteno: 7016x


Další články blogera

Miroslav Václavek

Šok, víme první – v České republice byl objeven nový živočišný druh - člověk zemandrtálský

Jak jste si zajisté naši milí čtenáři všimli, veřejný život v naší zemi ovlivnil zcela nový fenomén. Tím je senzační objev zcela nového živočišného druhu, který doposud unikal pozornosti světové vědy.

13.2.2018 v 6:00 | Karma článku: 37.30 | Přečteno: 3772 | Diskuse

Miroslav Václavek

Jak se dělá prezident, aneb mít Zemana v hrsti

„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem." 35. americký prezident John Fitzgerald Kennedy

29.1.2018 v 6:00 | Karma článku: 19.72 | Přečteno: 952 | Diskuse

Miroslav Václavek

Ne teroristům, ne islámu, ne Bruselu, ne imigrantům, ne erohujerům!!!!!!!!!

Toto je pravda, kterou vám Česká televize neukáže!!!!!!!! Sdílej, přeposílej, rozšiřuj!!!!!! Nevol vlastizrádce

18.1.2018 v 6:00 | Karma článku: 23.88 | Přečteno: 1841 | Diskuse

Miroslav Václavek

Mezi holými ňadry na Zemana a holou zadnicí na Američany není žádný rozdíl

„Chtěl jsem jen říci, že si lidé mají za svým názorem stát. I když při něm občas dojde třeba na spuštění kalhot,“ poznamenal veterán, který si oddechl. V případě odsouzení mu hrozila ztráta práce řidiče kamionu,

15.1.2018 v 6:00 | Karma článku: 26.58 | Přečteno: 1357 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Libuse Palkova

Jak jsem sexuálně obtěžovala

Některé ženy si stěžují, že nevhodné poznámky mužů na ženské tělo, nebo dokonce explicitní narážky na jejich pohlavní orgány, můžou citlivějším jedincům způsobit psychická traumata. Někdy ale někdo něco plácne bez zlého úmyslu.

23.6.2018 v 17:27 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Jan Pražák

Pedofil a jeho oběť

Za zrodem vztahu Rudolfa a Nadi stála náhoda. Rudolf vytáhl topící se Nadinu třináctiletou dceru Majku v Chorvatsku z moře, zachránil jí život a Naďa se do něj zamilovala.

23.6.2018 v 16:44 | Karma článku: 5.65 | Přečteno: 86 | Diskuse

Jana Klenorová

Zase vedle!

Dámy budou znát ten šimravej, vzrušující pocit vysoko na stehně. Ten pocit, kterej napovídá, že to špatně dopadne.

22.6.2018 v 19:31 | Karma článku: 14.77 | Přečteno: 749 | Diskuse

Libuse Palkova

Pozor-imigrant vám sní i poslední sušenku

Na italských sociálních sítích jsem nedávno našla obrázek, jak u stolu sedí italský politik, italský volič a imigrant. Před nimi je na stole talíř s dvanácti sušenkami. Politik shrábne jedenáct sušenek a strčí si je do kapsy.

22.6.2018 v 18:07 | Karma článku: 17.81 | Přečteno: 1754 | Diskuse

Jarka Jarvis

Šéfe, končím

Mnozí z vás tenhle fenomén možná znají. Člověk chodí do práce, dřepí v kanceláři od osmi do pěti, od pondělka do pátku, a najednou ho to přestane bavit. A tak zvedne zadek ze židle, a vykročí do neznáma.

22.6.2018 v 2:15 | Karma článku: 25.85 | Přečteno: 1368 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz